Duális képzés program

Duális képzés program

A program célja, hogy a hallgatók, a leendő szakképzettségüknek megfelelő munkahelyen, munkakörben összekapcsolják az elméleti és a gyakorlati ismereteket, fejlesszék a munkafolyamatokban a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciákat, gyakorlati jártasságot szerezzenek a képzési szakterületükön, valamint fejlesszék a munkafolyamatokban a személyi kapcsolatokat és az együttműködést, a feladatmegoldásokban az értékelő és önértékelő magatartást, továbbá innovációs készségüket

A Vállalat előzetes jelentkezést hirdet tárgyév május 31. napjáig azon felvételiző diákok számára, akik a Szent István Egyetem Élelmiszermérnöki Karára felvételizve, duális képzésben részt kívánnak venni.

A felvételi folyamat:

  • Vállalati Partner neve, székhelye: Ceres ZRt. 9027 Győr, Reptéri út 1.
  • A duális képzéssel érintett szakterület rövid bemutatása:

A Ceres ZRt. győri üzeme Magyarországon egyedülálló sütőipari technológiai háttérrel rendelkezik, mely irányítását kiváló szakemberek végzik.
Munkatársainktól elvárt a rendszerszemléletű gondolkodásmód, az alapanyagok beérkeztetésétől a késztermék előállításáig terjedő folyamatok megismerése.
Amit kínálunk leendő diákjaink számára, az az egyetemmel közösen kidolgozott tematika szerint a sütő és édesipari szakterületeken való folyamatos foglalkoztatás és karrier lehetőség az innováció városában.

  • Jelentkezés módja: e-mailben a dualiskepzes@ceressuto.hu vagy postai úton a 9027 Győr, Reptéri út 1. címen fényképes önéletrajz és motivációs levél kíséretében.
  • Jelentkezési határidő: tárgyév május 31.
  • A jelentkezéshez benyújtandó dokumentumok listája: regisztrációs lap (innen letölthető),
    fényképes magyar nyelvű önéletrajz, motivációs levél.
  • A kiválasztás során vizsgált szempontok: gyakorlati jártasság, szakmai érdeklődés, szakma iránti elkötelezettség.

Vállalatunk a jelentkezőkkel, az előzetesen megadott elektronikus elérhetőségen keresztül, ennek hiányában postai úton közli a kiválasztás időpontját (személyes elbeszélgetés). A kiválasztási eljárás befejezését követő 15 napon belül, de legkésőbb tárgyév június 24. napjáig a lakóhelyre küldött írásbeli értesítésben közli a jelentkezővel, hogy kiválasztotta-e azon személyek közé, akik a sikeres felvételt, beiratkozást és Egyetemi átsorolást követően részt vehetnek a duális képzésben. A Vállalati Partner a kiválasztásra vonatkozó döntését nem köteles indokolni.

A tanév folyamán a gyakorlati képzés folyamatos (tanévenként átlagosan legalább 22 hét).

A Vállalat (hallgatótól hozzájáruló nyilatkozat alapján) folyamatosan tájékoztatást nyújt az Egyetemnek a duális képzésben résztvevő hallgató munkájának értékeléséről, így különösen a tanulmányi előre haladásáról, a gyakorlati ismeretekben szerzett jártasságáról és a munkaviszonyból eredő kötelezettségek teljesítéséről.

A hallgatót, hallgatói munkaszerződés keretében, a képzés teljes időtartamára díjazás illeti meg, melynek mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15%-a, és amely díjazást a Vállalat minden naptári évben, 12 hónapon keresztül, havi rendszerességgel fizet ki a hallgatónak.

A vállalat kötelezettségei:

A hallgatót az Egyetemmel közösen kidolgozott tanrend szerint, és annak megfelelő szakterületeken folyamatosan foglalkoztatni.

A gyakorlaton való munkavégzéshez szükséges helyet, és a felsőfokú szakképzettséggel betölthető munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított munkaeszközöket, munka- és védőruhát, baleset- és munkavédelmi felszereléseket biztosítani, a munkavédelmi előírások szerinti munkavédelmi oktatást megtartani.

A hallgató gyakorlati tevékenységéhez rendszeres szakmai felügyeletet és irányítást biztosítani.

Az Egyetem által előírt jelenléti és képzési dokumentációt vezetni, továbbá a hallgató által elsajátított szakmai tudást és kompetenciát az Egyetem által meghatározott formában és tartalmi elvárással írásban értékelni minden szakmai gyakorlati időszakot követően.

A hallgatót mentesíteni a munkavégzési kötelezettsége alól azokra a napokra, amelyeken a vizsgakötelezettségének tesz eleget az Egyetemen, feltéve, hogy a vizsga időpontját a hallgató legalább 5 munkanappal korábban közölte a szakmai felügyeletét és irányítását ellátó személlyel. Vállalati Partner – mérlegelésétől függően – vizsganapokon túlmenően is adhat mentesítését munkavégzési kötelezettség alól a vizsgára való eredményes felkészülés érdekében.

Vissza az oldal tetejére